Deze Shipping Policy geldt voor de bezorging en het afhalen van goederen en services aan Klanten binnen Nederland.

Klarna behoudt het recht om zonodig de policy aan te passen en zal de Winkelier hiervan minimaal 1 maand voor de veranderingen effect hebben, van op de hoogte brengen.

Algemene vereisten

 • De Winkelier zal zijn verkochte goederen of diensten afleveren op de in sectie 2, 3 of 4 beschreven manier.
 • De Winkelier moet Klarna’s verzoek om informatie over een bepaalde transactie of Vordering binnen 24 uur beantwoorden. Dit geldt voor alle dagen waarop een Winkelier actief is, onder andere met het versturen van goederen en/of activeren van Vorderingen. De Winkelier zal Klarna zijn meest recente contactgegevens doorgeven (e-mailadres) voor zulke risico gerelateerde vragen.
 • De Winkelier zal goederen niet versturen of afgeven als hij geïnformeerd is dat een bepaalde Vordering een hoog risico heeft volgens Klarna’s veiligheidscontroles.
 • De Winkelier zal informatie, gerelateerd aan de bezorging/afgifte (trackingnummer, bewijs van bezorging, autorisatie en identificatie door een derde partij) van goederen, minimaal zes maanden (6) opslaan en op verzoek aan Klarna beschikbaar stellen.

Bezorging door een extern bedrijf

De volgende regels zullen worden gevolgd als er gebruik wordt gemaakt van een externe bezorgdienst (bijv. DHL):

 1. De goederen zullen worden verzonden met een track andtrace, met de mogelijkheid om de goederen online te volgen naar de persoon en het afleveradres die door Klarna zijn goedgekeurd toen de order werd geplaatst.
 2. Het trackingnummer zal aan Klarna worden verstrekt met de activering van de Vordering of, als dit niet mogelijk is, na een verzoek van Klarna.
 3. De gebruikte bezorgdienst zal de volgende controles uitvoeren •
  • Thuisbezorging: De goederen zullen niet aan een ander persoon of op een ander afleveradres worden uitgegeven dan door Klarna is goedgekeurd. Aflevering aan personen waarvan kan worden aangenomen dat ze voor de geadresseerde gemachtigd zijn, zijn toegelaten (bijvoorbeeld familie wonend op hetzelfde adres). De bezorgdienst zorgt voor een bewijs van aflevering, waarop de datum en tijd van de bezorging staan en de naam van de ontvanger. Voor bestellingen van meer dan 200 EUR is een handtekening vereist. •
  • Bemande ophaalpunten (bijv. Pakjegemak/Kiala): Als de goederen niet konden worden bezorgd of als de klant ervoor heeft gekozen om het product af te halen zullen de goederen worden verzonden naar het afhaalpunt van de bezorgdienst dat het dichts bij het goedgekeurde adres ligt (de eerste twee cijfers van de postcode van het afhaalpunt moeten hetzelfde zijn als de door Klarna goedgekeurde postcode) of binnen een straal van 10 km van dit adres. De bezorgdienst dient ervoor te zorgen dat het ID van de geadresseerde en de persoon die de goederen ophaalt (als dit een ander persoon is) gecontroleerd worden. Het afhaalpunt heeft een bewijs van aflevering met daarop de datum en tijd van de afgifte, de naam van de geadresseerde en, indien van toepassing, de gemachtigde persoon en de handtekening van de persoon die de spullen komt ophalen. •
  • Onbemande ophaalpunten (bijv. Pakketautomaat): Bezorging naar een onbemand ophaalpunt is alleen mogelijk als Klarna de bezorging naar een secundair adres toestaat en dit adres is goedgekeurd door Klarna. Op verzoek van Klarna zal de Winkelier informatie geven over het telefoonnummer – en indien mogelijk de eigenaar van het telefoonnummer – waarnaar de PIN-code is gestuurd.
 4. De Winkelier zal op verzoek van Klarna – waar mogelijk – de bezorgdienst vragen om een bezorging te stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.
 5. Om de administratieve werkzaamheden van een Winkelier te beperken, mag de Winkelier Klarna machtigen om informatie direct van de bezorgdienst op te vragen of om de bezorgdienst te vragen een bepaalde bezorging te stoppen.

Bezorging met een eigen bezorgdienst

De volgende regels zullen in acht worden genomen als een Winkelier zijn eigen bezorgdienst gebruikt:

 • De goederen zullen worden verstuurd aan een adres dat door Klarna is goedgekeurd ten tijde van de bestelling.
 • De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van bezorging heeft, waarop de datum en tijd van de bezorging en de naam en handtekening van de ontvanger staan.
 • De Winkelier zal op verzoek van Klarna de bezorging stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.

Ophalen in fysieke winkels

De volgende regels zullen in acht worden genomen als goederen worden uitgegeven in fysieke winkels:

 • De goederen worden alleen afgegeven aan de klant of een persoon die hier door de klant toe gemachtigd is. De machtiging zal worden opgemaakt en opgeslagen.
 • De Winkelier zal de ID-kaart controleren van zowel de klant als de persoon aan wie de goederen worden meegegeven.
 • De Winkelier zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van uitgifte heeft, waarop het volgende staat: De datum en tijd van de afgifte, de opgehaalde goederen, prijzen, de naam van de klant en, indien van toepassing, naam, telefoonnummer en handtekening van de gemachtigde persoon aan wie de goederen zijn meegegeven